Daily Archives: 4 Abril 2014

Crit

venècia de nit solitària solitud

La negra nit
cau de bursada,
el dolor neix
d’una estrebada,
l’ignot no-res
mostra la cara,
el crit sofrent
el vent l’escampa.