Daily Archives: 20 gener 2021

Temps de pandèmia

Aquest viure petit

és com un petit joc,

ho tinc tot al seu lloc

i el meu temps l’optimitzo.

*

Un temps sense valor,

simplement en un lapsus

de minúsculs compassos,

un temps d’hivernació.

*

Els minsos camins fats,

passejades exigües,

temps de base, de límits,

en l’espera del viure.

*

Hostatges del després

vivim el temps debades,

se’ns escola, exhaurible,

polissó tolerable.