Daily Archives: 25 Novembre 2021

Llevantada

Plou a aquest paradís

de fulles de tardor,

esponerosos arbres

que deixen la llavor.

*

Plou sobre torres, murs,

són les tres de la tarda,

s’han d’encendre ja els llums,

fer claror a hora foscana.

*

El país s’ha enfosquit

al pas de llevantada,

com un temps prehistòric

on jeuen dinosaures.

*

Dins el tren, escalfor,

calidesa callada,

per la finestra, el bosc

desdibuixat per l’aigua.

*

Tothom va a un destí

que és indefugible,

ningú seria al tren,

ningú s’hi exposaria.